Mitt Holistiska Synsätt

Holism kommer ursprungligen från grekiskans ”holos” som betyder odelad, hel och innebär en tanke om att helheten är större än de olika delarna.

Jag lever och jobbar med en filosofi där vi människor behöver se till alla delar av oss själva för att må så bra som möjligt. Min egen upplevelse är att när vi tillgodoser både fysiska, mentala och själsliga/andliga behov så mår vi bättre, både kroppslig men även känslomässig, dvs inuti.

Jag har under åren samlat på mig många redskap som jag använder mig av under alla typer av behandlingar, allt utifrån just dina behov i stunden, vilket gör att två behandlingar hos mig sällan är exakt likadana.

Här kan du läsa mer om olika kunskaper, tankesätt och tekniker jag använder mig av:

Massagetekniker

Samtal

Avslappning

Anknytningsteorin

Regressionsterapi

Coaching

Kost, näring & hälsa

Personlighetsprofilering – Four Element Profile

DBT – Dialektisk Beteende Terapi

Healing

Beroende / Medberoende

Energimedvetenhet

Djurkommunikation

Medveten närvaro

Clairvoyance – Klärvoajans

Mentalisering

Kraiosakrala behandlingstekniker