Hårmineralanalys

Balans är viktig och även alla mineraler behöver vara i balans för att vi ska fungera så bra som möjligt.

Fördelar med en hårmineralanalys

En hårmineralanalys är ett bra analysverktyg för att mäta närings- och mineralstatus över tid i kroppen.

Vitaminer, mineraler, aminosyror, andra näringsämnen och enzymer är livsviktiga komponenter för kroppens uppbyggnad och funktion.

Alla biokemiska processer i kroppen kräver näringsämnen.

Samspelet och den inbördes relationen mellan dessa näringsmässiga byggstenar har visat sig ha stor betydelse för hälsan.

När det här samspelet rubbas riskerar vi att hamna i obalans och ohälsa.

En hårmineralanalys hjälper dig att få en detaljerad översikt över din mineralstatus inklusive balansen hos och relationen mellan olika viktiga näringsämnen.

Du får även en översikt över eventuell förekomst av tungmetaller och ditt behov av detox från exempelvis kvicksilver och aluminium.

Vidare får du en översikt över din hormonella/endokrina balans samt din metaboliska typ och hur det påverkar kroppen.

Den metaboliska typen är något vi föds med, men som också kan ändras på grund av stress från jobb, familj, näringsfattig kost, hård träning, dålig sömn eller andra faktorer.

En hårmineralanalys visar näringsstatusen i kroppen några månader tillbaka i tiden.

Mineralkoncentrationer som återfinns i håret representerar intag eller exponering som pågått länge, medan blod- och urinprov ger en mer kortsiktig bild.

I resultatet av analysen finns din individuella biokemiska och metaboliska typ beskriven.

I analyssvaret ingår också förslag på en individanpassad balansering för just din typ med hjälp av näringstillskott och kost.

Provtagning och analysrapport

Vid provtagningen så att vi/man klipper lite hår, några tunna passeér från nacken

Provsvaret får du inom ca fyra veckor. Där finns även förslag på hur du t.ex. kan förändra kosten och vilka kosttillskott som skulle vara bra för att just du kan må bättre och förebygga ev. sjukdom.

Provsvaret ger även råd om hur du kan minska din eventuella belastning av toxiner.

Resultatet redogörs detaljerat i en personlig analysrapport som visar på mineralstatus, förekomst av tungmetaller och metabolisk typ.