Läkemedel i vårt dricksvatten

Läkemedel/Mediciner/Botemedel har ju i grund och botten ett läkande syfte. (Även om i det min värld inte finns någon medicin som botar.., de blockerar symptom med varierande effekt och funktion) Det hörs ju direkt på namnet Botemedel, ett medel som botar. Som botar men även bifogar en lång lista med biverkningar. Men en biverkning har jag aldrig lyckas hitta i den så kallade bruksanvisningen som bifogas i förpackningen där de så kallade läkemedlen förvaras ▪ Verkan på miljön som avfallet ger.

För att vi stoppar i oss lite piller då och då är ju inte vidare ovanligt, det är nämligen så att i Sverige används ca 1200 aktiva läkemedelssubstanser och användningen ökar allt eftersom. Detta innebär att under ett år så stoppar vi Svenskar i oss hundratals ton av läkemedel enligt internetsidan miljonytta.
Varför blir vi inte friska då? Om vi nu stoppar i oss så mycket läkemedel som ska ha den effekten att vi blir friska. Detta är bara fria spekulationer men kan det vara så att den möjligtvist bara botar symtomen för stunden och därefter ger oss andra besvär som kan botas med andra läkemedel som det lockas med på reklamer och så vidare.
För hur skulle det egentligen bli om vi blev friska hela bunten.

Detta är en bransch, även om det säkert existerar så består inte styrelsen i de stora företagen av mänskliga änglar som vill rädda mänskligheten. Precis som alla andra vill de ha mat på bordet men har man möjlighet till en Bentley och senaste årsmodellen av Lambourgini i garaget och allt annat som pengar är nyckeln till så lossnar förmodligen vingarna sakta men säkert av.
Pfizer som är ett av världens största läkemedelsföretag har enligt Wikipedia 85 000 medarbetare och då är det bara ett av alla läkemedelsföretag. Detta innebär då inte bara att de högt uppsatta skulle få avskeda en av de alla hemhjälpen utan skulle även drabba alla de anställda och arbetslösheten i världen skulle stiga ännu mer.

Forskningen om hur läkemedelsbranschen påverkar miljön har inte pågått så länge så ännu vet man inte exakt hur den påverkar miljön. Men att det är negativt är säkert. Forskarna vet inte hur vi människor drabbas av att få i oss läkemedel via vårat dricksvatten som vi tror är så superduper rent men forskning har visat att djur som lever i vatten såsom fiskar har fått smaka på lite medicin.

Miljökemisten Jerker Fick berättar i en interljuv med P1 om att de har låtit fiskar simma i tre reningsverk i Sverige för att sedan ta prov på deras blod för att mäta om de påverkas av de medicinrester som hamnar i toaletten efter att vi kissat ut det. Totalt så hittade de 17 stycken olika läkemedel i fiskarna då det letade efter 25 av de vanligaste.
Det verkar tom som att fiskarna påverkas av medicin på samma sätt som vi själva gör. Ett läkemedel som visades starkt på testerna var p-piller. Detta påverkar ju ekosystemet på ett väldigt negativt sätt då p-piller hindrar att befruktningen går igenom.

I Indien så har en anti-inflammations värktablett påverkat så pass att 95 % av gamarna har dött då de har ätit kossor som behandlats med detta läkemedel.

Läkemedelssubstanserna är svårnedbrytbara och vattenlösliga vilket ger de en chans att komma igen avloppsverket och ut i naturen. För att minska att ämnena kommer ut i miljön så kan man som privatperson vara noggrann med att lämna in gamla läkemedel till apoteket och absolut inte spola ned de i toaletten. Apoteken skickar därefter avfallet till anläggningar som förbränner avfallet i sån hög temperatur att beståndsdelarna faller sönder.

Av de läkemedel som säljs är det ca 2 % som lämnas tillbaka till apoteken. Jag är ganska tveksam till att alla de andra 98 % används.
Klassikern inom miljöproblem är ju att ingen kan göra allt men alla kan göra något och i detta fall är det ju precis likadant. För många är det sällan en storstädning av medicinskåpet sker.

Industrin producerar mängder med avfall som är dyra och svåra att ta hand om.
För ett kilo färdigt läkemedel blir det mer än 100 gånger mer avfall. Avfall i form av lösningsmedel och fasta substanser. Det som även sker när avfall kommer ut i naturen är att bakterierna blir tåligare och får ett bättre försvar. Sverige är i sig duktiga på att hantera läkemedel och fabrikerna jobbar för att bli mer miljövänliga. Men alla läkemedel som vi förbrukar i Sverige är ju inte svenskproducerade. Apoteken köper in billigare läkemedel ifrån t.ex. Indien där utsläppen är väldigt mer synliga.
Vattnet ifrån ett reningsvärk i södra Indien innehåller extremt höga mängder läkemedel. Halterna på läkemedel ligger mellan 100 – 30 000 mikrogram per liter vilket kanske inte låter så mycket men jämför man med Sverige då halterna ligger på några få mikrogram per liter så förstår man vilka mängder det rör sig om.

Ännu sjukare är att det antibiotikum som har högst halt i vattnet har högre halt i vattnet än i blodet hos en person som äter det emot en infektion. Detta reningsverk tar emot avfall ifrån 90 fabriker i området och detta vatten åker sedan ut i floder som blir dricks vatten åt miljontals av människor. Läkemedlen har stora effekter på levande organismer och varje dag blir en kamp för de organismer som lever i vattnet.
Källor: http://www.fof.se
http://www.idg.se/2.1085/1.278815/kemisk-syntes-som-du-aldrig-sett-den-forr
http://miljonytta.se/arbetsplatser/bot-mot-lakemedelsrester-i-avloppsvatten/

Radioklipp: http://static.sr.se/laddahem/podradio/SR_p1_vetandets_varld_100415120058.mp3

Vi använder oss av Vitev vattenrenare för att både basa och rena vårt vatten
Här kan du hitta dem ♥

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *