Jord-elementet

 Jorden är grunden till allt liv, både runt omkring oss men även inom oss. Utan jord finns ingen grogrund. För att växa, utvecklas och få nya insikter behöver vi stillhet och närvaro, vara medvetna om oss själva. Detta kräver ofta en viss struktur. Struktur är jordande, att ha balans i jordelementet hjälper till att strukturera livet så det blir roligare och lättare.

UniversellBalans.jord_042w

Jag har alltid haft en bra kontakt med jorden, har aldrig haft en vilja att fly iväg, utan har tyckt om det jordnära. Under de år livet var som mest kaotiskt, då jag också blev sjukare och sjukare fysiskt kom jorden att ta över. Dagarna handlade mest om att överleva, dag för dag, timme för timme. Det spelade ingen roll om maten var god, eller om jag var ofräsch eller nyduschad. Den här jorden är/var tung…

Jorden som eget element står för det grundläggande och upplevs därför tyvärr av många som tråkigt.., vilket i min värld är precis tvärtom. När jorden är i balans är den lätt och underlättar livet.


UB_001
Efter min AT upplevde jag inte att jag fick en större jordkontakt, däremot blev den mycket lättare och roligare att använda. Jag står numera betydligt mycket stadigare på jorden, som också lättades upp och jag blev tryggare då jag ”landade i mig själv”.

Med jorden i balans och i kombination med de övriga elementen ökar handlingskraften, genomförandekraften enormt. Jorden är i balans lätt och underlättar livet. Att ha en struktur frigör till exempel tid för roliga saker. Att planera sina inköp frigör pengar för andra roliga saker osv.

Jag har en god kontakt med mig själv, fullföljer det jag påbörjat, har god struktur i mitt liv. Jag hämtar kraft, laddar och utvecklas i stillhet och månar om att hålla jordningen, grunden till all skapelse.

För mig är detta en lätt och balanserad jord.

Behöver du ha mer ”jordning” samt mer struktur i ditt liv? Kämpar du med att hålla dig på jorden? Eller är det precis tvärtom, du lever i överlevnad och jorden dominerar?
För mig var AuraTransformationen det som förändrade mycket till det bättre…

Vill du läsa mer om jordelementet? Här kan du göra det

Är du AuraTransformerad och vill ha hjälp med balansen? Boka gärna en Balansering

 

Som lite kuriosa..,
Att skriva om jord-elementet är lätt, när jag låter bli att tänka och bara ”gör”, precis som med jorden. Den är enkel, nödvändig och självklar. Att fota ”jordbilderna” var både enkelt och gick fort, vi visste båda (fotografen och jag) var vi skulle hålla till och hur det skulle se ut. Vi bara gjorde…

Här kommer en låt som för mig är mycket ursprung och jord, kraftfull och stadig.