Född 1987-94

Från 1995 och framåt föddes alla barn med Indigoenergin fullt integrerad i deras aura och de är därför rena ”Indigos”. Men hur var det åren innan?


Övergångsåren – 1987-1994 – åren då Indigoenergin integrerades mer och mer hos de som föddes, men vad innebär då det?

I perioden 1987-95 blev indigoenergin löpande mer och mer integrerad hos alla nyfödda. Mer hos vissa och mindre hos endel, men utan den nya skyddande balanskroppen.

Det innebär att är man född under dessa år så har man mycket av den äldre energin, av ”själsenergin”, men även en hel dal av den nya Indigo- och Kristallenergin. Beroende på person så är det olika hur mycket eller lite av det nya, respektive gamla man har. Det Man INTE har, är den motståndskraftigare, den solidare aura som de födda efter -95 har. Man känner sig som ”en Indigo- eller kristallindivid” men auran som håller energin på plats är inte intakt och helt kompatibel med energin. 

Jag har själv två nu ”vuxna barn” som är födda under dessa år. Med en fot i det gamla och en i det nya är det inte konstigt att de känt sig kluvna. Min äldsta dotter såg direkt sambandet när hon läste och förstod detta. För henne blev AuraTransformationen ett jättekliv framåt på många plan.

De som är födda 1995 eller senare, behöver inte någon AuraTransformation™ eller justering av auran. Däremot märks det ofta på dem, till det positiva, när deras föräldrar gör en AuraTransformation™.
För de ungdomar som fyllt 18 år och vill få en push framåt energimässigt, är Energibalanseringar mycket effektiva.

I åren mellan 1992-1994 föddes alla barn med en blandning av själs- och indigoaura. De har därför mycket av den nya personliga genomslagskraften i sig, men saknar skyddet och förmågan att sätta gränser gentemot både sig själv och andra. Därför har de också själva svårt att hitta balans.

Min första tanke när jag förstod detta var att ”inte konstigt att så många inte vet var de är … ena benet på ena sidan och det andra benet på den andra sidan…”
Så mycket av det nya, men fortfarande så präglade av det äldre energierna.

De ungdomar och vuxna människor som är födda från och med sommaren 1987 och fram till 1991, samt en del av dem som föddes i mitten av åttiotalet, är alla födda med en blandad aura som motsvarar den tidigare nämnda gruppen – dock med betydligt mindre indigoenergi i auran. Dessa människor har därför väldigt svårt för att välja om de ska rätta in sig i ledet och vara artiga och väluppfostrade eller om de ska göra uppror och gå sin egen väg. Deras beskydd i förhållande till omvärlden är inte så starkt, vilket ofta resulterar i att de adopterar föräldrarnas och omgivningens ideal och sätt att göra saker, istället för att tillgodose sina egna önskningar i livet. Många av de här människorna kan vid första intrycket utåt verka mycket lugna och tillfredsställda, men de saknar ofta handlingskraft.

Erfarenheter visar att så snart de har gjort en AuraTransformation™ eller en Aurajustering™ (om du är född 93-94), så börjar det verkligen hända saker i deras liv. Det är helt enkelt så att en starkare personlighet kommer fram på mycket kort tid. Jag såg detta väldigt tydligt hos mitt äldsta barn. 

Ungdomarna kan vara mycket utåtriktade och direkta gentemot sin omgivning, men de är egentligen inte alls tillräckligt starka för att kunna hantera samma behandling som de själva levererar. De kan i ena stunden vara mycket våldsamma för att i nästa stund bryta ihop fullständigt och ofta utan en uppenbar anledning. Föräldrarna kan därför tvingas vara försiktiga när det gäller uppfostran och rådgivning, eftersom de ibland kan få en obehaglig känsla av att ha trampat över rejält in över ungdomarnas gränser.
Motsvarande kan också föräldrarna komma att känna sig lurade av samma sårbara unga människa, som kan vara snabb att utnyttja föräldrarna välvilja i en viss situation, om de själva mår bra.

En Aurajustering  eller en AuraTransformation™ är mycket effektiv och permanenta energibehandling för att lättare uppnå full balans. Det ger denna grupp ungdomar nya och bättre förutsättningar att utvecklas och  bli ”rena” indigos och/eller utveckla sig vidare till ”kristaller”. 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *