Djurkommunikation

Min första konkreta erfarenhet av djurkommunikation, fick jag/vi då vi själva anlitade en kommunikatör. Då  för att få hjälp att förstå vår egen rädda och stressade omplaceringshund. Vi ville ha redskap för att hjälpa honom att slappna av, vi ville förstå vad han varit med om, samt få hjälp att förmedla vissa saker till honom.
Efter de tillfällena så började jag själv kommunicera med våra djur och nu har jag även utbildat mig i detta.

Som djurtolk/djurkommunikatör använder jag mig av min telepatiska förmåga när jag tar kontakt med djuret. Genom att stilla mina egna tankar och fokusera på djuret, blir jag mottaglig för dess tankar och sinnesstämningar. Jag uppfattar och tar emot informationen som bilder, känslor och tankar som jag antecknar. Man kan säga att man ”tonar” in sig på djuret. När jag fokuserar på djuret kommer våra ”energivågor” att synkroniseras. Vi befinner oss då på samma frekvens och ett informationsutbyte kan ske.

Djuret förmedlar ofta vardagliga händelser och hur den ser på sig själv och sin omvärld. Ibland tar den upp saker som den vill ska ändras på. Djuret kanske saknar en leksak eller en vän. Djuren kan ha ont någonstans och förmedlar det, men inte alla djur vill prata om sina sjukdomar. De flesta djur vill dock prata, men inte alla. 

En del djur har mycket att förmedla andra mindre.Ibland börjar djuret genast att sända bilder, tankar och känslor. En del djur är pratsamma andra mindre. ”Samtalet” pågår ca 20-40 min när det börjar avta tackar jag djuret för att jag har fått ta del av den information som den sänt. 

Djuren blir ofta trötta när man kommunicerat med dom och kan behöva vila en stund. Många djurägare känner efter en konsultation att dom kommit sitt djur närmare. Många djur känner en lättnad efter att få  ha gjort sin röst hörd.

Man kommunicerar aldrig med ett djur utan ägarens tillåtelse. Helt enkelt därför att du inte kan garantera den förändring som djuret kanske förväntar sig ska äga rum.

Distanskommunikation: 

För att utföra en kommunikation behöver jag följande info:

1: Ett nytaget (ej mer än en vecka gammalt) foto på ditt djur, inga andra djur eller människor skall synas på fotot. Ögonen ska synas.

Häst : Ta ett kort på huvudet från sidan så att ett öga syns, ta också ett på hela hästen.

2: Namn, ålder och kön på djuret.

3: Ditt namn, adress och telnr för fakturering

Den här informationen mailar du till mig
info@universellbalans.se  (vanlig post går också bra)

Jag kommunicerar 1 dag/veckan och enbart på distans, varje samtal pågår mellan 20-40 minuter beroende på djuret och vad det har att förmedla. Jag skriver ner vad djuret förmedlar, sammanställer och du får det protokollet.
Kostnad för en kommunikation är 300kr och faktura skickas tillsammans med  protokoll på samtalet.

VIKTIGT! Djurkommunikation är ingen behandlingsform mot sjukdomar! Kontakta därför alltid veterinär om du misstänker att ditt djur är sjukt.

Alla kan medvetandegöra sin förmåga att kommunicera telepatiskt. Det är egentligen en förmåga vi alla bär på. Vi använder den omedvetet både människor emellan och mellan människa och djur. Om du medvetande gör den förmågan skapas en ny värld med nya möjligheter. Mycket förändras.

Meditation är en väg att nå den inre stillhet som krävs för att stänga av sina egna tankar och istället fokusera på en annan individ.

Tänk bara på att aldrig kommunicera med ett djur utan ägarens tillåtelse!!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *