12 – Frågor och svar om Auratransformation™

1 ) Vad är en Aura? Vad fyller den för funktion?

Auran är det osynliga (för de flesta) energifält som omger kroppen, på samma sätt som en magnet har sitt energifält omkring sig. Utan det energifältet skulle magneten inte ha de egenskaper den har. På samma sätt har Auran stor betydelse för oss, den finns som ett skydd runt omkring kroppen för att hålla kvar vår egen energi. Som en vinterjacka som gör att vi håller kvar värmen även om det är kallt ute. Auran, har alltså stor betydelse för oss människor, trots att de flesta inte kan se den.
När Auran/energikroppen inte ”håller tätt” så orkar inte kroppen hålla kvar den personliga energin, kroppen orkar inte ladda upp sig och läka som den tidigare gjort. Många kan känna hur de ”läcker” ut sin energi då auran inte kan hålla tätt längre.

 

2 ) Vad händer under en Auratransformation™?

Själva behandlingen tar ca 2 1/2 timme vid första tillfället, och sedan 1 timme andra tillfället. Man sitter ner och behandlaren antingen håller i eller sitter med fötterna mot klientens fötter. Man kan prata under tiden, eller vara tysta om man så vill. Vissa känner av energierna mycket och vissa inte så mycket, hela processen kan uppfattas väldigt induviduellt.

Själsenergin omvandlas/uppgraderas till andeenergi. Man kan jämföra det med att uppgradera sin dator så den får större kraft och möjligheter.
Under behandlingen får du som klient en effektiv och skyddande ny balanskropp (aura) som lättare håller kvar din energi.
En liknelse är att med den gamla Auran så  går många fårbönders får lösa på gigantiska marker,  tillsist vet inte fåren var de hör hemma, bönderna vet inte vilka får som tillhör dem, vilka de ska ta ansvar för och sköta om, vilka de får klippa osv osv. Vid en Auratransförmation samlar man in alla fåren till den äga de tillhör, märker dem och lär dem var de hör hemma så att när bonden kallar hem dem vet de vart de ska gå. Tar bonden väl hand om sina får kommer de att hålla sig i närheten och själva tillsist veta vart de hör hemma.
Du får också den högre mentalkroppen närmast kroppen, istället för längst ytterst där den finns i själsauran, detta innebär att du får lättare kontakt med ditt högre jag, du behöver inte meditera för att nå den kontakten.
När du fått en Auratransformation-en medvetandeutvidgning- så vet du intuitivt vad som är bra för dej och vad som inte är bra. Hur kraftigt det märks beror såklart på vem du är och var i livet du är i din utvecklingsprocess.

3 ) Vad händer efter en Auratransformation™?

Det beror helt på var står i ditt liv och på vem du är.
Somliga upplever total frid, harmoni och balans, en känsla av lycka, klarhet och glädje.
Andra upplever en kaotisk tid där de rör sig från en ytterlighet till en annan.
Vissa märker inte av så stor skillnad direkt utan den kommer smygandes.
Erfarenheten visar att de första tre månaderna efter en Auratransformation är en period då du ska finna dig tillrätta i dina ”nya omgivningar”. Under denna peiod hitta du en utgångspunkt för det fortsatta arbetet i din utvecklingsprocess. Allt faller till ro. Allt hittar sin balans, och kärleken till dej själv som du upplever blir grunden till ett framtida liv i balans.

4 ) Kan jag ångra min Auratransformation™?

Nej, en Auratransformation kan inte göras ogjord. Men den skyddande effekten, och delvis också magnetismen, kan försvagas om man själv önska det.

Om du är osäker på om du klarar friheten i ditt liv, att ta ansvar för dej själv, som du oundvikligen kommer att uppleva, så är det bäst att du väntar med att genomgå en Auratransformation, då är du inte redo att släppa taget om den trygghet som endel människor känner av att leva under begränsade förhållanden.

Det kan vara svårt att förstå hur en del människor kan vilja gå tillbaka till det gamla när de upplevt livsflödet i samband med en Auratransformation, men möjligheten att falla in i gamla mönster och ramar finns ju alltid, men fast på de nya villkoren där man är ett med sin ande och kropp.

5 ) Hittar jag kärleken till mej själv efter en Auratransformation™?

Efter en Auratransformation kommer du att uppfatta, känna och förstå dig själv långt bättre än förut, med detta följer kärleken till dig själv.Du absorberar ju din djupaste essens.  Men det är viktigt att du inte förväxlar kärleken till dig själv med självförtroende – det är två olika storheter. Kärleken till dig själv hittar du, självförtroendet måste du i vissa sammanhang fortsätta arbeta med.

6 ) Blir alla mina problem lösta, eller ska jag fortsätta jobba med mig själv efter en Auratransformation™?

Allt blir inte löst på en gång, men du kommer intuitivt att veta vad som är bra och vad som är dåligt för dig. Hur kraftigt det blir för dig beror på¨vem du är och var du är i livet”.
Viljestyrkan/kraften att arbeta med dig själv blir förstärkt.
En Auratransformation befriar dig inte från ansvaret för dig själv och din fortsatta utveckling, tvärtom, den för dig i närmare kontakt med de känslor och tankemönster som just du behöver ta ansvar för/bryta.
Det kan kännas hårt att se och märka de områden i ditt liv där du tidigare svikit dig själv, men det är nödvändigt för att nu i stället agera adekvat, och det kommer du att göra.

7 ) Blir jag botad från fysiska sjukdomar och obalanser om jag får en Auratransformation™?

Oftast är det sinnestillståndet som är avgörande för hälsotillståndet, men sjukdomar kan också relateras till den Karma vi fört med oss in i detta livet. När vi stärker sinnet i en Auratransformation sker det ibland en del spontana tillfrisknanden, några skulle kalla det för mirakel. Några människor väljer medvetet det gamla trygga eftersom de är rädda för att börja titta på de saker de medvetet har tryckt undan i sig själva, även om det är precis det som behövs för att de ska känna de positiva verkningarna av Auratransformationen. Det är dessutom viktigt att tillägga att en välbalanserad människa aldrig medvetet väljer att vara sjuk.
Eftersom du intuitivt vet vad som är bra för dig själv, kan du ta hand om dig själv på bättre sätt.
När kroppen och anden förenas i en Auratransformation, och när kristallenergin börjar tränga in i kroppen, kan var och en av dessa energiväxlingar skapa friktion, det kan liknas med att förena eld och vatten, två svårförenliga energier, och balanseringen mellan dessa element kan i vissa fall medföra en oförklarlig ”sjukdom”.

8 ) Jag vill gärna få en Auratransformation™ men hur kan jag vara säker på att jag inte trillar ner i ett ”mörkt hål” eller får en depression, som jag upplevt tidigare?

Det är inte tillrådigt att gå igenom en Auratransformation om du lider av en depression. är du däremot fri från dina depressioner och inte tar medicin är det inget som hidrar att du får en Auratransformation. Men du bör vara medveten om att somliga har litet såvrare än andra att hitta sin personliga postition efter Auratransformationen, och att det kräver att du under en period får en rad balanseringar som kan underlätta processen.

9 ) Jag har klärvoajanta och helande förmågor. Hur kommer en Auratransformation™ att påverka dessa förmågor och min fortsatt andliga utveckling?

Klärvoajans betecknar en speciell känslighet för icke-fysiska energier, men den här förmågan har i sig inget att göra med hur långt man har kommit i sin andliga utveckling och mognad. Många frestas att tro att klärvoajanta människor är mycket medvetna bara därför att de är i stånd att avläsa andras medvetande, få budskap från andliga väsen och uppfatta vad som sker på andra platser eller vad somska ske i framtiden, men klarseende och ”stort” medvetande är inte samma sak.

Klärvoajanta förmågor ter sig för de flesta som så övermänskliga att innehavaren ofta tillskrivs en grad av andlig insikt och mogna som i verkligheten är få männsikor förunnad. Nästan alla klärvoajanta människor på jorden är klärvoajanta på det astrala planet, dvs. förmågan fungerar genom solar plexus-chakrat där det är människor känslor och livsplan som iakttas. Det finns bara et fåtal människor som är klärvoajanta på det andliga planer, där människan medvetande och fulla energipotetial kan avläsas. När får en Auratransformation kommer intuitionen och den  högre klärvoajansen på det andliga planet att växa fram i den naturliga utvecklingsprocess som du genomgår efteråt. Du kommer alltså inte att förlora dina förmågor, men däremot att förfina dem på det sätt som beskrivs ovan, fast inom nya ramar. Dessutom kommer du vara fullt skyddad av den nya balanskroppen, så att inga nervösa problem eller utbrändhet uppkommer, vilket tyvärr är vanligt hos många ”ljusarbetare” i den gamla meningen, som har öppnat upp helt för de astrala energierna. När det gäller helande förmågor kommer dessa att förstärkas kraftigt efter en Auratransformation eftersom du kommer kunna utnyttja mycket högre energier än vad som tidigare varit möjligt.

10) Varför har vissa människor lättare än andra att gå igenom en Auratransformation™?

Det hänger samman md våra karmiska processer. Om du är mindre karmiskt belastad eller befinner dig i slutet av ditt karmiska förlopp, så kommer din process vara mycket lätt, du finner dig snabbt tillrätta i din nya balanskropp. Men är du tyngre karmiskt belastad blir processen i motsvarande grad svårare. De första tre månaderna kan vara avsevärt svårare på vissa människor, och en extra balansering kan underlätta och mildra processen.
Hur lång tid det tar för ditt medvetande att vänja sig vid det nya tillståndet efter en AT beror på hur mycket du vågar vara i den nya medvetandestrukturen och hur trygg och bekant du är med förhållandena efter en AT.

11) Kan jag vara säkert på att jag blivit karmafri? Jag tycker fortfarande att jag är belastad av mitt öde.

Karma är som all annan energi, och denna energi upplöses i samband med din AT, så du är löst från all tidigare karma. Det är viktigt att skilja mellan det livskontrakt (din dharma) som du ingått med den andliga världen innan du inkarnerade, och den karma som du tidigare burit på. I fortsättningen kommer du få snabb respons på alla nuvarande och framtida tankar, ord och handlingar, och du kommer märka konsekvenser fortare än förut.

Du kan betrakta Auratransformationen som en grundlig storstädning av din kropp där ingen smuts lämnas kvar. Ditt livskontrakt (dharma) gäller fortfarande när det gäller att nå ett speciellt mål i livet, men nu utan det gamla tyngande bagaget kommer du därför att vara i bättre stånd att uppylla ditt dharma. Samtidigt bidrar du till att höja energierna runt omkring dig. Det som kan vara svårt i processen är du har levt och handlat utifrån det gamla mönstren och begränsningarna som du bar på i din karma, vilken inte längre finns kvar. Ditt system håller nu på att anpassa sig till det nya tillståndet av frihet, och detta kan medföra stress, som förändringar ofta gör.

12) Kan jag påskynda processen med kristalliseringen?

Ja, ju bättre du tar hand om dig själv både fysiskt och psykiskt ju lättare blir processen. Lär dig lyssna på dig själv och vad du behöver. Det kan t.ex vara kosttillskott, vila, bra mat, utrensningar av matriella ting men även av människor runt omkring dig som inte tillför något utan bara belastar. Även extra balanseringar kan hjälpa dig i din process.

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *