Barn/ungdomar, diagnoser, meditation, hur fungerar det?

Vad är det som händer runt omkring oss i dag? Varför får fler och fler diagnoser av olika slag?

Är det barnen det är ”fel” på eller är det vi vuxna som helt enkelt inte hänger med dem i utvecklingen? Varför upplever vi att allt går fortare?

Barnen som föds idag, och de som har fötts sedan 1995 har en högre frekvent energi i sitt system(sin kropp och sin aura). De har en aurastruktur som är annorlunda än den som vi äldre är födda med, de har nämligen mentalkroppen i direkt anslutning till kroppen och en magnetisk balanskropp som håller kvar energin. I deras aura finns ingen eterkropp eller astralkropp.

Detta kan liknas med att de i princip mediterar hela tiden eftersom de har kontakt med sitt högre jag/sin ande hela tiden (om de vill). De har den ju i direkt anslutning till den fysiska kroppen.

Vuxna som har den gamla aurastrukturen har två skikt mellan kroppen och det högre jaget.

Vad är det då som händer när man mediterar?
Jo, man fokuserar vanligtvis utåt, för att på så sätt komma i kontakt med sin högre mentalkropp/ sitt högre jag där information finns. Men då den gamla aurastrukturen ser ut som den gör, så måste man förbi både eterkroppen och astralkroppen för att nå den högre mentalkroppen. Då behöver man meditera, gå ut via kronchakrat, och fokusera för att nå dit.

Många mediterar och tycker det är fantastiskt, men det är också påvisat att de flesta inte kommer ihåg så mycket av den information som man under meditationen är medveten om. Däremot så ökas hjärnans aktivitet markant under en period, samtidigt som den vilar och slappnar av.

Forskning visar att meditation är bra för hjärnverksamheten, den ökar vid meditation. Meditation har också visat sig kunna förändra blodflödet i hjärnan och bidra till att man mår bättre, något som i sig är positivt för våra minnesfunktioner.

Så medan vi vuxna måste anstränga oss för att meditera så gör ungdomarna det automatisk.
Dagens barn och ungdomar har en högre energifrekvens än tidigare,
och här finns också en förklaring till att dessa barn och ungdomar är snabbare, de har bråttom, de tröttnar snabbare på saker, och de ogillar dem som inte hänger med i deras höga tempo.

 

Det är också påfrestande att på omvänt sätt behöva sänka sin energifrekvens, såsom ungdomar och barn ofta behöver göra gentemot oss vuxna – det tar på deras krafter.

 

Att vi vuxna blir trötta av deras tempo är ganska naturligt, eftersom det är påfrestande att vara i en högre energifrekvens än den egna, det tar på krafterna.
Man kan förklara det som om 
man använder högre strömstyrka till en elektrisk apparat än den orkar med så går den sönder. Eller om man sätter batterier fel så laddar de ur varandra istället för att stärka varandra.
vänd à

För mig personligen så blev detta väldigt självklart när jag först hörde det, och när jag sedan gjorde min Auratransformation™ så blev jag inte längre lika trött av mina barns energier. Eftersom jag efter Auratransformationen fick samma frekvens som dem så slutade vi ”ladda ur” varandra hemma. Vi ”pratade” samma språk, vilket underlättade för oss alla. När jag inte blev ”urladdad”, kom jag i bättre balans, vilket återspeglade sig positivt på barnen. De gör som vi gör, inte som vi säger.

 

Hur är det då med de ungdomar som är födda strax före 1995?

De ungdomar som är födda 1987-1995 har en blandning av den nya och den gamla energin. De har den äldre aurastrukturen, men den nya indigoenergin har sakta men säkert smugit sig in och de som föddes under dessa år har alla en del av den energin. Framförallt åren 1992-1994 har många väldigt mycket av den nya och högfrekventa energin – indigoenergi – från födseln, men fortfarande den gamla typen av aura.
Kan detta vara orsaken till att så många födda under tidigt 1990-tal känner sig så vilsna och mår dåligt? För om man som ungdom står mitt emellan två energier, så måste det vara väldigt frustrerande. Vart hör man då? Just detta att inte riktigt känna att man hör hemma någonstans, att inte riktigt känna igen sig i de som är äldre, samtidigt som man inte riktigt vet om man passar in framåt, har jag hört många ungdomar säga.
Dagens barn och ungdomar har generellt en hög medvetenhet. De kan själv känna den medvetenheten, men utan att vara medvetna om vad det är. De har oftast ingen i sin närhet som kan förklara för dem heller. Därför tror de ibland att de inte behöver lära sig så mycket. De förväxlar kunskap och medvetenhet. Men kunskap behöver man lära sig här och nu på nytt, medvetande är sådant man har med sig (från tidigare liv).

Eftersom deras fysiska kropp ”själv vet vad den behöver”, reagerar de ofta starkare på ”gifter” som finns runt omkring oss, till exempel tillsatser i mat, kemikalier, socker, stress etc. Att reagera på kemiska tillsatser kan visa sig som hyperaktivitet mm. Socker, glutamat samt vissa sötningsmedel har som exempel den effekten på kroppen.
Att tänka, känna och uppleva saker annorlunda än den äldre generationen, som man gör då man har den nya tidens aura, indigo/kristallauran, och sedan från omgivningen höra att det man tänker och känner är fel, blir ofta mycket frustrerande. Att känna sina behov och sedan bli överkörd av omgivningen är inte stärkande för människor. Det gör att många ifrågasätter sina känslor, sin intuition och självkänslan raseras.

När jag hörde/förstod hur detta hängde ihop så trillade polletten ner för mig personligen.

Jag som är född med en del indigoenergi, trots min ålder, kände mig helt plötsligt hel efter min behandling, som om allt mitt kom dit det skulle, den sista pusselbiten lades på plats. Hur betydelsefullt kan då inte detta vara för dem med massor av indigoenergi och en äldre aura, de som är födda på 90-talet. Hur betydelsefullt är det då inte för barn och ungdomar att/om deras föräldrar möter dem i den energi de har…

 

Så tillbaka till rubrikens frågor.

Vad är det som händer runt omkring oss idag? Det är utveckling för att vi människor behöver ta hand om oss själva och vår planet bättre.
Varför får fler och fler diagnoser av olika slag? När nya tidens barn och ungdomar  inte passar in i ett enligt dem ett föråldrat system, reagera de.
Är det barnen det är ”fel” på eller är det vi vuxna som helt enkelt inte hänger med dem i utvecklingen? Vi vuxna hänger oftast inte med dem.
Varför upplever vi att allt går fortare? Allt höjs i frekvens, vibrerar snabbare som ett steg i utvecklingen.

Detta är min sanning och den verklighet jag lever efter och jobbar med – som har fört med sig många lösningar för mig – valet för dig är ditt eget.

 

Är du nyfiken och vill veta mer?  Vill du hänga med dina barn i utveclingen?
Välkommen in och läs mer på:

www.universellbalans.se

www.auratransformation.se

 

©Annelie Boström  / Auraförmedlare™ Gävle

Bild09

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *