Vad är Auratransformation™

AuraTransformation™ – mer energi & ökat medvetande

Vad är AuraTransformation™?

Vad är och innebär egentligen en AuraTransformation™?

Min första tanke då jag hörde ordet/namnet AuraTransformation™ var: 
”vilket konstigt och flummigt namn”… men egentligen är det en exakt beskrivning av vad som sker under behandlingen.

Det är alltid svårt att förklara någonting som det inte går att fysiskt ta på. Vår personliga energi kan vi alla känna av, men den går inte alltid att se eller ta på, men den finns ändå.

Alla har nog varit med om att möta människor som de direkt blir trötta av att träffa eller hamnat i situationer som direkt dränerar på energi. Omgivningen ”stjäl” vår energi eller vi ”ger bort” den energi vi själva behöver för att klara av livet omkring oss.

Genom att göra en uppgradering/transformation kan du effektivare behålla din energi, orka finnas för andra utan att det ”kostar” energi eller egen kraft. Det är ett kraftfullt verktyg för att själv bli en starkare och tryggare individ. Blir du inte lika trött av allt du gör, blir det du gör också roligare och enklare.

Så enkelt förklarat: ”En AuraTransformation™ ger under behandlingen dig ett kraftigare skydd runt den fysiska kroppen som sedan finns kvar permanent. Auran transformeras/uppgraderas till en version som matchar den högre intensiteten i dagens samhälle. Du får en uppdaterad version av din personliga energi och dig själv.”

När du inte tappar orken totalt och/eller blir dränerad på energi, så har du helt nya möjligheter att börja bygga upp dig själv och ditt liv, balanserat energieffektivt och tryggt.

AuraTransformation™ är en behandlingsform, inte ett sätt att leva eller att vara. Det är ingen quickfix utan ger både direkt och långsiktiga förändringar. Själva AuraTransformationen gör man endast en gång, sedan har man den uppgraderade energin och aurastrukturen permanent.
Här kan du boka din behandling
(Däremot kan extra balanshealing/ balanseringar vara en fördel för vissa).

 

Jag kan likna det med: Om du går ut en kall vinterdag utan kläder, så kommer du att frysa. Kroppen kan inte behålla värmen själv utan kläder. Med ordentliga vinterkläder så kan kroppen behålla sin värme, och du kan vara ute länge utan att frysa. På samma sätt fungerar det med energifältet runt kroppen, med ett bättre skydd så kan kroppen behålla den egna energin istället för att tappa den.

Under behandlingen får du som klient en uppgraderad/ ökad energi. Du får ett starkare och mer fungerade skydd runt den fysiska kroppen, vilket gör att du både står emot andras tankar, känslor och negativa energier bättre. Du kan därför behålla din egen energi enklare och på ett effektivare sätt.

AuraTransformationen ger en ökad energi, den uppgraderar energifrekvensen både i kroppen och auran. Du får även en ny skyddande balanskropp, aura, omkring dig under behandlingen. Den nya balanskroppen bildar ett nytt permanent skydd runt din kropp.

En AuraTransformation™ ger kroppen en möjlighet att kunna ladda upp sig själv igen.  När kroppen kan börja ladda och återhämta sig ger det möjligheter till läkning som inte varit möjlig tidigare.

Under AuraTransformationen så uppgraderas de innersta lagren i själsauran (eterkropp & astralkropp) till indigo/ kristallenergi. Detta innebär att den högre mentalkroppen kommer i direktkontakt med den fysiska kroppen och i och med det så får du lättare att veta vad som är bra för dig, du får en bättre kontakt med dig själv. Detta är det som många försöker hitta i samband med meditation. Efter en AuraTransformation™ så behöver du inte gå ut ur kroppen för att nå ditt högre jag, ditt högre jag finns i direktkontakt med kroppen och så småningom också integrerad i kroppen.

En AuraTransformation™ ger dig som klient samma typ av energi som alla barn och ungdomar födda -95 och senare har sedan födseln. Du uppgraderar dig till det som barnen/ ungdomarna redan har. Som förälder så upplever många att efter sin AuraTransformation™ så ”pratar” de helt plötsligt samma språk som sina barn, kommunikationen fungerar enklare eftersom barn och vuxna är på samma frekvens. Läs gärna även här <3

Under behandlingen så balanseras ljus och mörk energi, den maskulina och feminina energin. Många har idag mycket ljus energi och maskulin energi i sitt system, vilket gör att de ofta saknar balans. De har förmåga att skapa/göra saker,  men saknar den agerande kraften och inte gör det de vill göra, de stannar vid prat (om det de vill göra), men kommer inte till ”skott” trots att åren går…

När detta balanseras så blir handlingskraften oftast större.

 Personligen så innebar AT:n för mig, att börja leva igen, istället för att försöka överleva. Det tog  ungefär ett år att komma tillbaka från heltidssjukskrivning, fibromyalgi, reumatiska inflammationer och konstant värk, då jag sov ca 16/ tim dygn och knappt klarade av att ta mig runt kvarteret med hundarna, till att vara tillbaka i arbete igen.
När kroppen fick möjlighet att ladda upp igen, så började den sakta men säkert att läka och bygga upp sig.

Jag vet vad det gjort för mig, därför brinner jag också för att ge andra den möjlighet jag fått av denna behandling.

För att beskriva det kort:
AuraTransformationen förenar din intuition med din handlingskraft.
Du känner lättare vad som är bra för dig själv.
Dessutom medverkar den till att förstärka genomslagskraften i din utstrålning och i ditt energifält således att du inte behöver bekymra dig över större eller mindre motstånd från omvärlden. Du påverkas inte lika mycket av andras framförallt negativa energier.
Du får större livslust och låter dig inte styras av någon dold agenda som du inte själv kan stå för.
Dessutom blir det lättare för dig att definiera dig själv som människa och det blir lättare för dig att markera dina gränser i förhållande till omvärlden.Du får lättare att stå upp för dig själv.
En Auratransformation är en engångsbehandling, när du fått en AT så har du din nya balanskropp och  högfrekventa energi  integrerad i ditt system.


AuraTransformation™ är en snabb väg för föräldrar och andra omsorgspersoner att förstå och kommunicera på lika villkor med dagens barn och ungdomar, eftersom man under en Auratransformation™  får sin egen energi uppgraderad till samma frekvens som dagens barn ( födda efter -95) redan är födda med. Man kommer som vuxen i fas med sitt/ sina barn energimässigt, vilket underlättar för alla parter.

Här kan du läsa mera: 

En AuraTransformation™ utförs av en Auraförmedlare som besitter stora helande krafter och en djup inre balans. Auraförmedlaren arbetar till skillnad från andra healare, med balansenergi i stället för att arbeta med rent ljus och får i samband med AuraTransformationen balansen så totalt integrerad i ditt energisystem att du inom kort upptäcker att du inte behöver se så svart-vitt på världen och det du har runt omkring dig. Du får balans i både ditt energifält, som motsvarar din aura och utstrålning, samtidigt som du uppnår en djup inre balans som inte kan förklaras med ord. Den ska helt enkelt upplevas!

Under en AuraTransformation™ blir andeenergin samlad och uppgraderad med de nya starka indigo- och kristall-energierna och den blir kopplad direkt till kroppen via den starkt skyddande balanskroppen. Därför blir det mycket lättare att leva ett liv i kontakt med kärnan i sig själv och den man är i renaste form.

En AuraTransformation™ är inte något man gör bara för att prova på, det finns ingen ångerrätt när man redan är transformerad. Medvetandeutvidgningen förpliktar, så AuraTransformation™ är för psykiskt friska människor som vill något mera med sitt liv.

 Alla som vill göra en AuraTransformation måste ha läst boken ”Balans på alla plan-med kristall och indigoenergin” eller  “Kristallbarn, indigobarn och framtidens vuxna”  båda skrivna av Annie Sennov, AuraTransformationens upphovskvinna. Att du bör läsa någon av dessa innan din behandling är för att bättre tillgodogöra dig den nya energin och därigenom också få ut ännu mer av din nya aura och energi.

 

Annelie Boström

Certifierad Auraförmedlare™
Annelie Boström

utbildad 2012 av Therese Lindberg och Berit Reaver

Kontakt via mejl: info@universellbalans.se
Telefon 076 -367 8686 

Anni Sennov är upphovskvinnan till AuraTransformation™ som sedan introduktionen i Danmark 1996 har fått stor spridning, speciellt i Skandinavien.

Auraförmedlare™
Det är inget problem för vilken healar som helst att bryta ner den gamla auran. Det är faktiskt relativt enkelt. Å andra sidan kräver det en stor kraft och inre balans att kunna bygga upp strukturen i den nya auran. Därför ska du försäkra dig om att den Auraförmedlare™ du anlitar har fått sin undervisning på Auraförmedlarkurserna™ i Anni Sennovs regi.

källa: www.auratransformation.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *