AuraTransformation™ ♥

AuraTransformation™ är en behandlingsform som förstärker, balanserar och uppgraderar dig och din personliga energi. Både fysiskt och mentalt, inom och omkring dig, alltså både i kropp och aura. För mig personligen innebar  AuraTransformationen  en uppgradering av livet, livsglädjen samt kontakten med mig själv, mitt högre jag. Det stärkta energiskyddet behandlingen medförde, möjliggjorde min fysiska läkning efter många års sjukdom.